คลังกิจกรรม Run Hero Run 2016 Charity run to save lives of our heroes ... อ่านต่อ
RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ ประกาศถึงฮีโร่ทุกท่าน เงินทุกบาททุกสตางค์จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเก... อ่านต่อ
ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4 มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ได้ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน ทั้ง... อ่านต่อ
ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)... ทีมงานมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้ทดสอบแผ่นเกราะกั... อ่านต่อ
ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7 วันนี้ทีมงานได้ทำการทดสอบเกราะครั้งสุดท้ายก่อนส่งถึงมือเจ้าหน้าที่ อ้า... อ่านต่อ
ติดตั้งพัดลมให้กับ ร.ร.พัฒนาวิทยากร จ.ยะลา เมื่อ ๒ ก.ย.๕๘ ชป.กร.ยุทธศาสตร์ ดำเนินการติดตั้งพัดลม จำนวน ๖ ตัว ที่ไ... อ่านต่อ
ส่งของลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้จัดส... อ่านต่อ
ขอบคุณมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ที่เป็นสื่อกลาง... ภารกิจ (วันนี้) เดินทางไปมอบพัดลม พร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับจากมูลนิธิสันติ... อ่านต่อ