ร่วมด้วย ช่วยกัน


กำลังพลของชุดดนตรี "ทหารพรานใจดี" ว่างเว้นจากภารกิจแสดงดนตรี ่ช่วยกันแบ่งแยกสิ่งของ และยารักษาโรค พร้อมเวชภัณฑ์ให้กับหน่วยที่ทำงานบนเขา รวม ๓ กองร้อย ขอบคุณมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้มากครับ (รอส่งด้วย ฮ. ใน ๒๐ ก.พ.๕๘ ครับ) จาก...ทหารพรานใจดี ๔๑ วังพญา

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ