ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)


ทีมงานมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน ที่สนามยิงปืน ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนรามอินทรา ก่อนทำการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

คุณตะวัน เจริญบุญมา และ กัปตันวิกรณ์ เบ็ญจพงษ์ ที่ปรึกษามูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ พ.ท. ปัญญาพล สุรทิณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขึ้นมาร่วมดูการทดสอบในครั้งนี้ด้วย ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย 

ขอบคุณทุกแรงศรัทธาและกำลังใจที่ส่งผ่านมายังโครงการสันติภาพชีวิต 

สำหรับการส่งมอบจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ทางโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณจากหัวใจคนทำงาน มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ
 • ติดตั้งพัดลมให้กับ ร.ร.พัฒนาวิทยากร จ.ยะลา
  อ่านต่อ