ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4


มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ได้ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผ่นเกราะจะสามารถปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง เรามองเห็นความปลอดภัยของชีวิตเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าหากเราใช้แผ่นเกราะที่ไม่ได้คุณภาพตามความจริงแล้ว นั่นหมายถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

การทดสอบ 3 ครั้งแรก เป็นการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
พื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของแผ่นเกราะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนครั้งที่ 4 หลังจากที่ทางโครงการส่งมอบให้กับผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว ได้มีการทดสอบเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำส่งลงไปในพื้นที่ 

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ
 • ติดตั้งพัดลมให้กับ ร.ร.พัฒนาวิทยากร จ.ยะลา
  อ่านต่อ