ระดมทุนอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะกันกระสุน)

มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานในการ ปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักรบของชาติ ในยามที่พวกเขายังมี ลมหายใจอยู่
มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสมัครเป็น กรรมการสายเสื้อเกราะกันกระสุนชุดละ 17,000 บาท หรือ บริจาคตามกำลัง ศรัทธาของท่าน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าพวกเราไม่เคยลืมว่า พวกเขานอนอยู่ ในเต็นท์กลางป่าท่ามกลางความตายและยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องส่วนหนึ่งของ ผืนแผ่นดินไทยไว้ให้เรา ยังมีคนไทยอีกมากมายที่ยังห่วงใยพวกเขาอยู่