ข้อมูลประจำปี

พ.ศ.2553 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 272,205.02 บาท
พ.ศ.2553 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 272,205.02 บาท ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 10 ชุด และอุปกรณ์สนับสนุนงาน มวลชนสัมพันธ์กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชา  การตำรวจตระเวนชายแดน (ตำรวจ พลร่มค่ายนเรศวร) โดยมี พลตำรวจโท ณรงค์ ศิริสุนทร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบจากหม่อมหลวง รัชฎาราศี ชยางกูร ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์
พ.ศ.2554 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 288,662.45 บาท
พ.ศ.2554 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 288,662.45 บาท ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 15 ชุด สำหรับกองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร) โดยมี พลตำรวจตรี โกสินทร์ บุญสร้าง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบจาก คุณตะวัน เจริญบุญมา ประธานที่ปรึกษาโครงการ
 พ.ศ.2555 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 417,223.67 บาท

พ.ศ.2555 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 417,223.67 บาท ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 13 ชุด และอุปกรณ์สนับสนุน งานมวลชนสัมพันธ์ให้กับ กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวน ชายแดน (ตำรวจ พลร่มค่ายนเรศวร) โดยมี พลตำรวจตรี สมเกียรติ ธรรมนิยาย รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จากการจัดกิจกรรม ส.ค.ส. 3*4*12 Peace Forward เมื่อวันที่ 12 เดือนธันวาคม 2555 โรงเรียนละ 50,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านบาละแต จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท

พ.ศ.2556 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 1,060,00 บาท

พ.ศ. 2556 โครงการสันติภาพชีวิตได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 1,060,00 บาท ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจำนวน 40 ชุด ให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 และ 47 จังหวัดยะลา โดยมีพันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช และ พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง เป็นผู้รับมอบจาก นายอานันท์ ปันยารชุน

มอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรม “ส.ค.ส. 3*4*12 ร้อยเพลงรัก รวมพลัง- สันติภาพเพื่อพ่อ เพื่อแผ่นดิน ตอน ทองหลังพระ” เมื่อวันที่ 25 เดือนมกราคม 2557 ให้กับโรงเรียนในความดูแลของพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 และ 47 จังหวัดยะลา  โรงเรียนในความดูแลของพื้นที่ของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 44 จังหวัดปัตตานี พื้นที่ละ 40,000 บาท และโรงเรียนบ้านบาละแต จังหวัดปัตตานี จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 170,000 บาท

พ.ศ.2557 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 442,000 บาท

พ.ศ. 2557 มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 442,000 บาท มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 42 และ 47 จังหวัดยะลา หน่วยละ 221,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานในการปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยละ 13 ชุด รวม 26 ชุด

มอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรม “ส.ค.ส. 3*4*12 เสียงสันติภาพ ตอน เพลงของพ่อ” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ให้กับโรงเรียนในความดูแลของพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 41 และ 47 จังหวัดยะลา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา พื้นที่ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 100,000 บาท

พ.ศ.2558 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 4,084,420.12 บาท

พ.ศ.2558 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 4,084,420.12 บาท จากการจัดกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล  “Run Hero Run ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ 2017” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ มอบเงินบริจาคให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 และ 47 จังหวัดยะลา  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส หน่วยละ 1,360,000 บาท ไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยละ 80 ชุด รวม 240 ชุด