ขอบคุณมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ที่เป็นสื่อกลาง


ภารกิจ (วันนี้) เดินทางไปมอบพัดลม พร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับจากมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ให้กับน้องๆ นร.ระดับชั้นอนุบาล ๓ ของ ร.ร.พัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ และเยี่ยมเยียนบาบอ ร.ร.มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ ต.ตะโละหะลอ พร้อมแวะเยี่ยม/มอบอินทผาลัมให้กับผู้นำในพื้นที่ ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา จาก...ทหารพรานใจดี ๔๑ วังพญา

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ