รับมอบของจาก บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด


บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด ได้มอบขนม บิสกิต Ok Bear จำนวนสามพันลัง
ส่งผ่านโครงการสันติภาพชีวิตเพื่อจัดส่งให้พี่น้องทหารพรานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยโครงการจะจัดนำส่งให้กับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 และ 47 สภอ.บันนังสตา จังหวัดยะลา และ ตชด. 216 จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2557 เพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ