ส่งของลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้จัดส่งอุปกรณ์กีฬา ที่ได้จากการจัดงาน 3-4-12 ที่ผ่านมา และเครื่องอุปโภคบางส่วนที่จัดไว้นำส่งลงพื้นที่ สำหรับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ 41 และ 47 จังหวัดยะลา รวมทั้งเต้าหู้ไข่ไก่บรรจุกระป๋องตราลูกสาว จากบริษัท ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 40 ลัง

ขอขอบคุณ ทุกแรงกายแรงใจที่มาร่วมกันส่งความสุขไปยังแนวหน้า พันเอก วรุตม์ ประเทืองทิน รอง ผบ.ร.11 รอ. ที่สนับสนุนรถลำเลียงและกำลังพล

ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องแนวหลังทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทั้งเงินและแรงกายมาช่วยส่งน้ำใจ


ขอบคุณผู้อำนวยการกองเดินรถ คุณนรภัค จันทร์กลั่น หัวหน้าหน่วยบริการสินค้า และเจ้าหน้าที่ของการรถไฟไทยทุกท่านที่ดูแลกันเป็นอย่างดี

ขอบคุณทีมงาน Parasail จิตอาสาทุกท่าน และทุกแรงกายแรงใจมาช่วยจนงานสำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอบคุณจากหัวใจคนทำงาน มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้

ความสุขของเราพวกคุณมีส่วนสร้าง ลมหายใจของเราเชื่อมโยงถึงกัน

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ