ขอบคุณ "มูลนิธิสันติภาพชีิวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้"


จัดกำลังพลรับสิ่งของที่มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ จัดส่งมาให้หน่วย ที่สถานีรถไฟยะลา ขอบคุณมากครับ จาก...ทหารพรานใจดี ๔๑ วังพญา

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ