จากพี่สู่น้อง


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ส่งมอบอุปกรณกีฬา ให้กับน้องๆ โรงเรียนพัฒนาวิทยากร ต.จะกว๊ะ และโรงเรียนมะหัดดาวะห์อีสรามียะห์ ต.ตะโละหะลอ โดยมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้รวมน้ำใจและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้กับน้องๆในสามจังหวัดชายแดนใต้ในทุกๆด้าน

ข่าวที่น่าสนใจ


 • RUN HERO RUN ฉันจะวิ่งเพื่อเธอ
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 1 ถึง 4
  อ่านต่อ
 • ทดสอบแผ่นเกราะกันกระสุน (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)
  อ่านต่อ
 • ทดสอบเสื้อเกราะกันกระสุน ครั้งที่ 7
  อ่านต่อ